PYROTECHNICKÉ PRŮZKUMY
AZ Pyro s.r.o.

PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM

Naši klienti, projektanti, inženýři, historici, archeologové, urbanisté: všichni čelí mnohdy otázkám jako:

• „Promiňte? Říkáte, že na těchto pozemcích se může vyskytovat nevybuchlá munice?“
• Při zemních pracech jsme našli munici, můžeme bezpečně pokračovat dál? Jaká jsou rizika?
• Má tato oblast archeologickou hodnotu?
• Byly inženýrské sítě přesně zmapovány?
• Mohu pokračovat ve stavbě nebo potřebuji pyrotechnický či geologický průzkum?
• Nebo: Existují v půdě ještě nějaké prvky, které bych měl vzít v úvahu?

Šest otázek, které se mnohdy navzájem prolínají, šest důvodů průzkumu terénu. Šest překrývajících se studií, které Vás mohou stát více času, peněz a úsilí, pokud je necháte udělat samostatně. Společnost AZ Pyro s.r.o. Vám může poskytnout řešení šitá na míru, ušetřit Vám řadu komplikací a mnohdy Vám může přinést detailní odpovědi.

Konečným výsledkem pyrotechnického průzkumu je předání pozemku zbaveného případné munice a výbušnin, včetně závěrečné zprávy o provedeném pyrotechnickém průzkumu.

CO NAŠIM KLIENTŮM NABÍZÍME

Plošný pyrotechnický průzkum (stavební parcely, revitalizace, stavby dopravní infrastruktury)

Lokální pyrotechnický průzkum ( vrty, patky, drobné technologie)

Pyrotechnický průzkum vodních ploch a toků (předchází čištění a rozšiřování zamořených vodních ploch)

Stanovení míry kontaminace plochy pyrotechnickým průzkumem (přibližné určení a ověření zamoření určeného prostoru municí a muničními komponenty)

Pyrotechnický dozor na stavbě – přítomnost pyrotechnika při provádění zemních prací, průběžné měření a součinnost s operátory zemních strojů (denní, dle harmonogramu prací, dle požadavku zadavatele)

Vyhledávání kovových předmětů a inženýrských sítí

Vyhledávání hluboce uložených feromagneticky vodivých a železobetonových objektů nebo leteckých pum s využitím magnetometrického měření

Konzultační a poradenská činnost